Skip to content

TAURUS Profile

moderní stavební (zámečnická) společnost s dostatečným počtem
zkušených odborníků, výrobních kapacit a stabilním zázemím

O společnosti TAURUS Profile

Pro zabezpečení specifických požadavků prováděných staveb má
společnost kvalitní vybavení od drobné mechanizace až po moderní
střední a těžkou techniku.

K prioritám společnosti TAURUS profile s r.o. patří provádění staveb, jejich změn
a odstraňování, revitalizace panelových domů (vstupy, zastřešení, zábradlí lodžií
a balkónů, apod..), ocelové konstrukce, zasklívání lodžií, balkónů, teras, hliníková
výroba oken, dveří, fasád, zimních zahrad, svařovaných výrobků dle projektové
dokumentace s ohledem na kvalitu, design, s důrazem splnění norem EN, ČSN
a Vaši spokojenosti.

Rychlý kontakt

+420 604 151 551
info@taurusprofile.cz

Štramberská 515/45
703 00 Ostrava Hulváky

IČ: 25907433
DIČ: CZ25907433