Skip to content

O firmě TAURUS Profile

TAURUS profile s r.o. je moderní stavební (zámečnická) společnost s dostatečným počtem zkušených odborníků, výrobních kapacit a stabilním zázemím.

Pro zabezpečení specifických požadavků prováděných staveb má společnost kvalitní vybavení od drobné mechanizace až po moderní střední a těžkou techniku.

K prioritám společnosti TAURUS profile s r.o. patří provádění staveb, jejich změn a odstraňování, revitalizace panelových domů (vstupy, zastřešení, zábradlí lodžií a balkónů, apod..), ocelové konstrukce, zasklívání lodžií, balkónů, teras, hliníková výroba oken, dveří, fasád, zimních zahrad, svařovaných výrobků dle projektové dokumentace s ohledem na kvalitu, design, s důrazem splnění norem EN, ČSN a Vaši spokojenosti.

Díky dlouhodobého působení na trhu a individuálnímu přístupu a široké nabídce našich služeb má naše společnost mnoho zákazníků a obchodních partnerů.

Formálním potvrzením nejvyšší kvality realizovaných staveb jsou získané certifikáty a osvědčení. 

Webp.net-compress-image (89)